Aquesta, situada en una de les terrasses del centre, és la primera en registrar dades meteorològiques al barri de La Vila. Es tracta d’una completa estació meteorològica que registra variables com la temperatura, humitat, pressió baromètrica, velocitat i direcció del vent. A més, compta amb pluviòmetre i mesura la radiació solar i índex d’UV. També realitza prediccions de l’oratge. L’estació està connectada a diferents plataformes d’allotjament de dades meteorològiques i col·labora amb diferents organismes de meteorologia per a l’estudi de les dades climatològiques del centre de la ciutat. A través del següent enllaç, es pot visualitzar les dades registrades en temps real:

La instal·lació de l’estació meteorològica ha estat motivada fonamentalment amb finalitats didàctiques. L’objectiu principal és sensibilitzar a l’alumnat sobre la importància de contribuir al manteniment del planeta a través de l’observació d’alguns factors climàtics, com la pluja, el vent o la temperatura, conéixer els principals instruments meteorològics per a associar-los a cada fenomen i aprendre a recollir dades per a poder analitzar-les i comparar-les amb posterioritat.