MISSIÓ

 • El C. La Milagrosa, com a Centre Vicencià,  defineix la seua missió educativa orientada al desenvolupament integral de la persona amb un estil propi.
 • Cerquem la formació integral de l’alumne/a en les seues dimensions intel·lectual, humana i cristiana, valorant el coneixement com a mitjà de millora personal i social, amb una sensibilitat especial per aquells amb més necessitats.
 • Treballem perquè els nostres alumnes arriben al màxim desenvolupament de les seues possibilitats, de manera que estiguen preparats per a la seua inserció responsable en la societat.

VISIÓ

 • Volem ser un centre coherent amb la seua identitat Vicenciana que siga reconegut per la seua:   
  • Educació i vivència de la Fe.
  • Senzillesa i proximitat entre els membres de la Comunitat educativa.
  • Actitud alegre en un ambient educatiu familiar que suposa senzillesa, acolliment, confiança i alegria.
  • Eficàcia en la gestió dels recursos (humans i materials)
  • Formació acadèmica de Qualitat amb clara aposta per les innovacions tecnològiques i pedagògiques.

VALORS

 • Atenem a la diversitat oferint un ensenyament adequat a cada alumne segons les seues necessitats educatives i el seu ritme d’aprenentatge.
 • Donem resposta a una acció educativa en valors humans i cristià-vicencians.
 • Emprem una metodologia oberta, flexible, actualitzada i en millora permanent.
 • Cuidem l’acció tutorial i l’orientació, potenciant la motivació i l’estímul de l’alumnat.
 • Cuidem la convivència en el Centre per a crear un clima de treball, senzillesa, alegria i confiança.
 • Afavorim la participació de les famílies en la formació integral dels seus fills.
 • Comptem amb un equip de professors sensible a les necessitats d’alumnes i famílies.
 • Ens acollim al Règim de Concerts de la Conselleria d’Educació de la C. Valenciana i a qualsevol tipus de beques o ajudes que ho faciliten, per a  garantir la gratuïtat de l’educació i evitar tota discriminació per motius econòmics.