Som conscients que educar és sempre educar per a la vida, i que “més important és el com s’aprèn que el què s’aprèn”. Per açò no deixem de cercar totes aquelles tècniques, eines, recursos que faciliten un bon aprenentatge, com és el basat en les intel·ligències múltiples.

Per a nosaltres és important que els xiquets/as gaudisquen del plaure d’inventar, crear i desenvolupar els seus coneixements i per açò, al costat de la família, treballem perquè l’educació s’adapte a les necessitats de cada alumne, i no a l’inrevés.

En el segle XXI aprendre comporta bàsicament superar obstacles i millorar a partir dels errors. El nostre alumnat no viu solament, són éssers socials, per açò pensem que és fonamental educar-los en la capacitat de compartir, viure i treballar amb uns altres.

Est és el principi bàsic del treball cooperatiu que hem incorporat en les nostres aules, que enriqueix l’aprenentatge, fomenta la sensibilitat social i ensenya no solament a treballar en grup, sinó a treballar pel grup i per al grup. La responsabilitat personal i l’atenció als companys, el sentit de pertinença al grup i el respecte per les normes són formes adequades d’aprendre pràcticament a viure i conviure en societat.

Així doncs, el nostre Centre Educatiu en la mesura en què vol ajudar a l’alumnat a desenvolupar tot el seu potencial intel·lectual, social, humà, artístic, cerca els millors mitjans perquè cada alumne/a puga ser el protagonista del seu propi aprenentatge, per a arribar a saber utilitzar diferents estratègies que li permeten comprendre millor, decidir lliure i adequadament, perquè tot l’après siga de debò per a la vida.

Vivint els Valors Vicencians, que el seu objectiu principal és la formació Integral de l’alumnat, d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, desenvolupant la dimensió cognitiva, afectiva, social i transcendent de la persona.

Per tot açò, com a comunitat educativa treballem amb il·lusió i entusiasme per a aconseguir oferir al nostre alumnat un aprenentatge intel·ligent que els capacite per a cercar sempre la veritat i els moga a triar el ben. Per açò:

Seguim amb l’aprenentatge basat en la teoria de les intel·ligències múltiple. (Programa EntusiasMat)

Completem la dotació de materials TIC, en totes les aules del centre (pissarres digitals, proyectores, tres aules d’Informàtica (una portàtil), equips de so, etc.). Connexió a Internet en totes les dependències del centre.

Hem fet reformes en les infraestructures per a aconseguir una millora en el confort de les aules (totes equipades amb aire condicionat) i dels espais que usem cada dia. Pintem totes les aules de colors, doncs, a més d’alegrar i donar vida, influeix en les actituds dels estudiants, les conductes i l’aprenentatge.

Seguim obstinats en la millora acadèmica, especialment dels últims cursos de Primària i en tota la Secundària, promovent l’aprenentatge col·laboratiu que millora la relació d’ajuda entre els alumnes, eleva el grau de responsabilitat i de motivació individual entre ells i pel que fa al grup i contribueix a l’aprenentatge de les habilitats socials del nostre alumnat.

La Tertúlia Literària Dialógica és una activitat formativa i lúdica que permet, mitjançant el diàleg igualitari, l’intercanvi d’idees, el gust per la lectura, l’expressió de sentiments i el foment de l’esperit crític i a més afavoreix l’increment del nivell de competència lingüística, accelera l’aprenentatge instrumental i millora la convivència en promoure transformacions personals, culturals i socials.

L’Aprenentatge per Projectes ABP és una de les metodologies capdavanteres per a fomentar el canvi i la millora educativa. En el treball per projectes fem de l’alumne protagonista del seu propi aprenentatge, permetent-li enfrontar-se a desafiaments, resoldre problemes i treballar amb els seus companys en un entorn autònom, però organitzat i amb un professorat que assessora i avalua durant tot el projecte.

Treballem per a desenvolupar la Intel·ligència Emocional a través de projectes transversals que donen als nostres alumnes les estratègies fonamentals per a la seua gestió, amb l’objectiu que troben l’equilibri, ajudar-los a identificar emocions, guiar-los i facilitar-los les eines necessàries per a aprendre a saber què és el que senten, comprendre com se senten i com regular-se de forma autònoma progressivament.

Per a conciliar la vida familiar i laboral, tenim Jornada Contínua amb la possibilitat, per a aquelles famílies que ho desitgen, d’Ampliació d’horari de 15:30 a 17:00 amb atenció dels professors del Centre.

L’Equip Directiu i el Claustre de professors convida a les famílies a ser partícips del nostre Projecte de Centre, que el seu objectiu principal és “l’educació dels seus fills i filles”.