PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA

Cadascuna de les nostres aules està dotada amb una Pissarra Digital Interactiva (PDi) o Pantalla amb Projector, que obri una finestra al món i actua com a germen d’innovació i cooperació, possibilitant accedir a la immensa base de coneixement d’Internet. Així, les classes són més dinàmiques, vistoses i audiovisuals, facilitant el seguiment de les explicacions del professorat i estimulant un rol actiu dels alumnes.

PLATAFORMA ESCOLAR ONLINE

El programari dokeos és una plataforma de gestió acadèmica i de centre totalment online. Compleix la funció d’agenda d’estudis que ajuda a l’alumne a la correcta planificació de les seues tasques. També és un espai d’ampliació de continguts per al docent, a més d’un còmode i fluid canal de comunicació de les famílies amb el centre.

https://www.youtube.com/watch?v=a0gvmbr-qdm

ONMAT és un programa de matemàtiques per a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria la meta de la qual és que l’alumne desenvolupe de manera autònoma el seu itinerari d’aprenentatge.

ONMAT té l’objectiu de fomentar la motivació i l’adquisició del pensament matemàtic i posa la tecnologia al servei de la pedagogia per a facilitar tant l’aprenentatge de l’alumne com la tasca docent.

EntusiasMAT és un programa didàctic-pedagògic per a xiquets de 3 a 12 anys dividit en dues etapes (Infantil i Primària) i basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

 

AULES LLIUREX

El centre disposa de dues aules informàtiques LliureX amb tots els recursos necessaris per a l’exercici de l’activitat docent utilitzant únicament programari lliure.

Les aules LliureX formen una xarxa independent de la xarxa que general el centre. Cada aula disposa d’un servidor al que es poden connectar tant estacions de treball com a clients lleugers. El servidor disposa d’una segona connexió de xarxa que permet connectar-la amb l’exterior (Internet i/o la resta de la xarxa del centre).