PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA

Cadascuna de les nostres aules està dotada amb una Pissarra Digital Interactiva (PDi) o Pantalla amb Projector, que obri una finestra al món i actua com a germen d’innovació i cooperació, possibilitant accedir a la immensa base de coneixement d’Internet. Així, les classes són més dinàmiques, vistoses i audiovisuals, facilitant el seguiment de les explicacions del professorat i estimulant un rol actiu dels alumnes.

PLATAFORMA ESCOLAR ONLINE

La gestió acadèmica del centre es duu a terme mitjançant el conjunt d’eines ofimàtiques G Suite (Workspace). Aquest incorpora les funcions de dispositiu d’emmagatzematge, presentacions, processador de text, full de càlcul, missatgeria, videollamadas, gestió de classes i agenda d’estudis, entre altres, que ajuda a l’alumne a la correcta planificació de les seues tasques. També és un espai d’ampliació de continguts i coordinació per al docent.

Paral·lelament, s’utilitza la plataforma de missatgeria Dinantia, un còmode i fluid canal per a la comunicació de les famílies amb el centre.

ONMAT és un programa de matemàtiques per a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria la meta del qual és que l’alumne desenvolupe de manera autònoma el seu itinerari d’aprenentatge.

ONMAT té l’objectiu de fomentar la motivació i l’adquisició del pensament matemàtic i posa la tecnologia al servei de la pedagogia per a facilitar tant l’aprenentatge de l’alumne com la tasca docent.

EntusiasMAT és un programa didàctic-pedagògic per a xiquets de 3 a 12 anys dividit en dues etapes (Infantil i Primària) i basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

AULES D’INFORMÀTICA

El centre disposa de dues aules d’informàtica amb tots els recursos necessaris per a l’exercici de l’activitat docent utilitzant únicament programari lliure.

La resta de dispositius amb els quals treballa l’alumnat són sistemes Chromebook, portàtils amb Chrome US i tauletes amb sistema Android.

PROJECTE ONE-TO-ONE A SECUNDÀRIA

Des del curs 2020-2021 hem implantat en secundària el projecte ONE-TO-ONE, en el qual cada alumne/a, a través del seu dispositiu Chromebook, treballa i desenvolupa les seues tasques i projectes mitjançant la plataforma Google Suite for Education, que actualment compta amb milions d’usuaris a tot el món. Aquesta eina complementa a la perfecció les diferents metodologies utilitzades en el nostre centre i gràcies a tots els recursos que conté, així com, facilita el treball per àmbits.

També tenim implantat un control digital de l’aula a través de la plataforma Blocksi, la qual permet supervisar les pantalles dels alumnes i establir una política de control d’internet.