Els xiquets dediquen una tercera part del temps que estan a l’escola a l’estona del migdia, repartint-se aquest temps entre el menjar i l’oci. Aquest gran volum d’hores, va plantejar desenvolupar, des del rigor i la serietat, un projecte elaborat que facilite el seu seguiment i avaluació.

QUÈ ÉS EL PROJECTE “KREIX”?

És un projecte que té com a objectiu principal la formació integral de l’alumne, reforçant hàbits que els formarà com a persones completes i vàlides, amb una sèrie d’activitats lúdiques setmanals i mensuals.

PRETENSIÓ DEL MATEIX

El projecte del menjador implica un procés global en què ha de participar tota la comunitat educativa que envolta l’espai escolar. Tots som agents educatius, tots som comunitat educativa, i això fa que tinguem la responsabilitat d’educar i sensibilitzar els nostres xiquets i xiquetes amb l’objectiu d’enriquir el procés d’aprenentatge en tots els àmbits. És important que aquest projecte es treballe des del coneixement dels conceptes, però també des de les actituds i els hàbits.

OBJECTIUS

 • Menjar tot tipus d’aliments.
 • Conéixer i respectar els diferents ritmes de desenvolupament dels companys/es.
 • Obrir noves tècniques educatives en tot el centre.
 • Conéixer els diferents aliments i les seues propietats dietètiques i nutritives.
 • Mantindre un comportament correcte en la taula.
 • Potenciar la creativitat.
 • Ampliar el repertori lúdic i esportiu.
 • Fomentar el respecte cap al material i l’entorn.
 • Conscienciar de la importància del reciclatge, així com del funcionament de la recollida selectiva.
 • Assimilar els hàbits de neteja i higiene del menjador.
 • Educar i fomentar aspectes d’ordre i convivència.
 • Afavorir la convivència amb tothom.
 • Respectar la normativa de seguretat i higiene enfront de la COVID-19.
[/vc_column][/vc_row]