Els xiquets dediquen una tercera part del temps que romanen a l’escola, a l’estona del migdia, repartint-se este temps entre el menjar i el temps d’oci. Este gran volum d’hores, plantejà treballar des del rigor i la seriositat un projecte elaborat, que facilite el seu seguiment i avaluació.

QUE ES PROJECTE “KREIX”?

Projecte amb l’objectiu principal de la formació integral de l’alumne, a més a més, reforçant una sèrie d’hàbits que els formarà com a persones completes i vàlides, amb una sèrie d’activitats lúdiques setmanals i mensuals.

PRETENSIÓ DEL MATEIX

El projecte del menjador implica un procés global en què ha de participar tota la comunitat educativa que envolta el  espai escolar. Tots som agents educatius, tots som comunitat educativa, i açò fa que tinguem  la responsabilitat d’educar i sensibilitzar els nostres xiquets i xiquetes amb
l’objectiu d’enriquir el procés d’aprenentatge en tots els àmbits. És important que este projecte es treballe des del coneixement dels conceptes, però també des de les actituds i els hàbits.

OBJECTIUS

Menjar tot tipus d’aliments

Conèixer els diferents aliments i les seues propietats dietètiques i nutritives

Mantindre un comportament correcte a la taula

Potenciar la creativitat

Ampliar el repertori lúdic i esportiu

Fomentar el respecte cap al material i l’entorn

Conscienciar de la importància del reciclatge, així com del funcionament de la recollida selectiva

Assimilar els hàbits de neteja i higiene del menjador

Educar i fomentar aspectes d’ordre i convivència

Afavorir la convivència amb tothom.