Els xiquets dediquen una tercera part del temps que romanen a l’escola a l’estona del migdia, repartint-se aquest temps entre el menjar i l’oci. Per això, és important que l’alumnat tinga l’oportunitat de relaxar-se, jugar i aprendre a més de menjar.

QUÈ ÉS TEMPS D’OCI?

És una iniciativa objectiu principal és la formació integral de l’alumnat, reforçant hàbits que els formaran com a persones completes i vàlides, amb una sèrie d’activitats lúdiques que consisteixen en:

  • Tallers de motricitat. 
  • Jocs.
  • Tallers creatius. 
  • Contacontes.

OBJECTIUS

  • Potenciar la creativitat.
  • Ampliar el repertori lúdic i esportiu.
  • Fomentar el respecte cap al material i l’entorn.
  • Educar i promoure aspectes d’ordre i convivència.
  • Afavorir la convivència entre l’alumnat de diferents edats.