La biblioteca del Centre permet realitzar activitats lectores (tertúlies literàries, lectura guiada, treballs en equip, etc.) que s’emmarquen dins del currículum acadèmic d’infantil, primària i secundària. La biblioteca té la possibilitat de fer préstec de llibres de qualsevol gènere adaptat a les edats corresponents. Cal destacar la Nova Biblioteca d’Emocions (formada per més de 100 títols nous) que va dirigida al préstec de llibres per a les famílies i per a l’alumnat.

Hem inclòs a més, LA PRESTATGERIA VIOLETA, amb llibres d’autoria femenina, que ajuden l’alumnat i famílies a construir una societat lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència. Tot això emmarcat en el nostre Pla d’Igualtat i Convivència (PIC).