QUÈ VOLEM?

El nostre objectiu és proporcionar a l’alumnat una educació que li permeta afermar el seu desenvolupament personal i el seu propi benestar, adquirir les habilitats culturals bàsiques relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura i a l’escriptura en castellà, anglès i valencià, així com els relatius al càlcul; també tracta de desenvolupar habilitats socials, hàbits de treball i estudi, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

COM ACONSEGUIR-HO?

 • Metodologia activa, participativa i flexible.
 • Programa d’Activació de les Intel·ligències Múltiples (P.A.I.M) amb un enfocament globalitzador dels continguts, afavorint un aprenentatge significatiu que potencie l’activitat mental, l’autoaprenentatge i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.
 • Entorn escolar ordenat i exigent, on es valora l’esforç i potencia la responsabilitat de l’alumne.
 • Projecte Gusanito.
 • Clima càlid, acollidor i segur en el qual l’alumne se sent protagonista, volgut i tranquil.
 • Currículum enriquit amb matèries com els escacs, teatre i Programa d’Hort Ecològic.
 • Ampliació d’hores lectives en l’aprenentatge de l’anglès.
 • Pla de foment lector que contribueix a la ràpida iniciació en la lectura i escriptura.
 • Desenvolupament d’Estratègies d’Aprenentatge.
 • Programa de foment de valors i educació emocional basat en la tolerància i la sensibilitat.
 • Diagnòstics precoços per a la detecció de necessitats educatives.
 • Mecanismes de reforç i suport tant en l’atenció a les dificultats d’aprenentatge com a les altes capacitats
 • Formació en el coneixement i aplicació de les Noves Tecnologies: llibres digitals, recursos multimèdia i maneig de les eines informàtiques més demandades.