La Comunitat d’Aula és una oportunitat per a reeducarnos permanentment i perquè hi haja coherència entre els missatges que els seus fills reben en el Col·legi i en la família.

La Comunitat d’Aula és un lloc on:

  • Podem aclarir les nostres idees per a poder transmetre als nostres fills valores positius, clars i concrets.
  • Es facilita la comunicació de les experiències de cada família que enriqueixen els plantejaments educatius dels altres.
  • Es genera un espai perquè els pares i mares prenguem consciència de les formes que tenim de relacionar-nos amb els nostres fills.
  • Ampliem la nostra cultura i on podem accedir a la informació que millore la nostra formació com a pares i com a persones.
  • Es faciliten les relacions d’amistat entre els seus membres.
  • Es plantegen i resolen dubtes sobre l’educació dels nostres fills.

La participació dels pares i mares en el Centre és el millor camí per a millorar els resultats dels seus fills

Pares i professors ens hem de formar contínuament en benefici dels nostres fills i alumnes.

Oberta a qualsevol família

Te’n vens?