L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és una metodologia que permet als alumnes adquirir els coneixements i competències essencials, situant-los en centre del procés d’aprenentatge per mitjà de l’elaboració de projectes els quins donen resposta a problemes de la vida real.

Amb aquest mètode de treball, els alumnes seran capaços de desenvolupar la seua autonomia i al mateix temps tenir responsabilitats, ja que són ells els encarregats de planificar, organitzar el treball i elaborar-ho per a resoldre el tema plantejat, guiat i recolzat pel docent.