L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és una metodologia que permet als alumnes adquirir els coneixements i competències essencials, situant-los en centre del procés d’aprenentatge per mitjà de l’elaboració de projectes els quins donen resposta a problemes de la vida real.
Amb aquest mètode de treball, els alumnes seran capaços de desenvolupar la seua autonomia i al mateix temps tenir responsabilitats, ja que són ells els encarregats de planificar, organitzar el treball i elaborar-ho per a resoldre el tema plantejat, guiat i recolzat pel docent.

PROJECTE DE PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA “La volta al món en 80 dies”

En el projecte que hem realitzat en el segon trimestre els cursos de primer i segon de primària, “La volta al món en 80 dies” ens hem basat en les diferents cultures que tenim dins de l’aula, proporcionant un ambient inclusiu i afavorint la interculturalitat. Hem treballat diferents competències i eixos transversals, sent totes les àrees participes del projecte.

A més, les TICS han sigut un instrument de treball diari que ens han servit per a tenir una visió real del que són els països que hem “visitat”.

I al projecte de "La volta al món" seguim viatjant pels diferents països per conèixer noves cultures, nous balls i nous jocs relacionats amb el país visitat. Els alumnes estan aprenent moltíssim.

Publicada por C.c. La Milagrosa Ontinyent en viernes, 17 de febrero de 2017