QUÈ VOLEM?

L’etapa d’infantil és clau per a l’aprenentatge, per al creixement cognitiu, psicomotriu i afectiu dels xiquets i xiquetes.

Per això, la finalitat de l’etapa d’educació infantil és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels alumnes i les alumnes.

Proporcionem una educació integral i globalitzada. Facilitem que els alumnes elaboren una imatge de si mateixos positiva i equilibrada, adquirisquen autonomia personal i incrementen les seues capacitats afectives.

COM TREBALLEM?

La nostra metodologia està basada en els principis metodològics de la LOMLOE. Aprenem a través del joc, la manipulació, l’experimentació i mitjançant experiències significatives de la vida quotidiana.

Fomentem un ambient segur, on l’alumnat se senta una persona atesa, estimada, acceptada i puga integrar-se en el grup. Així mateix, vetlem per a garantir, des del primer contacte, una transició positiva des de l’entorn familiar a l’escolar.

Treballem a través de diferents metodologies actives (provocacions, racons, projectes, activitats intercicle i etapes, activitats d’aprenentatge-servei) per a desenvolupar les diferents situacions d’aprenentatge.

Podem distingir els següents racons lúdics, de treball i de gestió de les emocions.

  • Racó de manetes / lletres
  • Racó de números
  • Racó de l’art
  • Racó de cultura/ sensorial
  • Racó de vida pràctica
  • Racó de les construccions
  • Racó de la Biblioteca
  • Racó de la calma
  • Racó boca-orella

Aquest tipus d’organització ens permet cobrir tots els continguts del currículum d’una forma globalitzada i dedicar una atenció més individualitzada a cada xiquet/a.