QUÈ VOLEM?

La seua finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels alumnes. Atenem al desenvolupament del moviment i dels hàbits de control corporal, a la comunicació i representació per mitjà dels diferents llenguatges, a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les característiques físiques i socials del mitjà. A més facilitem que els alumnes elaboren una imatge de si mateixos positiva i equilibrada, adquirisquen autonomia personal i incrementen les seues capacitats afectives.

COM ACONSEGUIR-HO?

  • Metodologia individualitzada i personalitzada per a ajustar-se al ritme de creixement, desenvolupament i d’aprenentatge de cada xiquet.
  • Ambient d’afecte i de confiança per a respondre a les necessitats i característiques físiques, cognitives, afectives i socials de l’alumne.
  • Projecte Gusanito.
  • Aprenentatge de la lectura, escriptura i habilitats numèriques.
  • Ensenyament de l’anglès mitjançant els més avançats mètodes i materials pedagògics/tecnològics a través de professorat natiu i bilingüe, titulat i especialitzat.
  • Maneig de les Noves Tecnologies a través de l’ús de programes educatius en eines com l’ordinador i la pissarra digital.
  • Programa d’Activació de les Intel·ligències Múltiples (P.A.I.M) amb un enfocament globalitzador dels continguts, afavorint un aprenentatge significatiu que potencie l’activitat mental, l’autoaprenentatge i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.
  • Mecanismes de reforç i recolze en cas necessari.
  • Identificació i avaluació primerenca de les necessitats per a donar una adequada resposta educativa de caràcter preventiu i compensador.
  • Transmissió i desenvolupament dels valors per a la vida i la convivència a través d’un programa de foment de valors i educació emocional que inclou l’adquisició de responsabilitats.