Des del col·legi s’han dut a terme dinàmiques i tallers encaminats cap a la coeducació i igualtat, valors que són imprescindibles al sistema educatiu i que en el nostre centre són una aposta directa. L’objectiu de reivindicar el dia de la dona és el d’impulsar la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes.