L’horta del Centre “ terra, ànima i societat”.

L’horta escolar està ubicada a pocs minuts del Centre educatiu i és una de les aules més grans on el nostre alumnat aprén de forma pràctica i té contacte directe amb la terra.

La finalitat és proporcionar tot l’alumnat l’oportunitat de saber quin és el procés de plantació, creixement i cura de les plantes que cultivem. Al mateix temps sentir i entendre la terra i com la nostra societat s’ha format al voltant d’ella.

L’assignatura s’emmarca dins de l’optativa “Emprenedoria” i permet l’alumnat seguir el procés del què és un autèntic emprenedor, perquè tal vegada, l’agricultor/a ha sigut un dels primers emprenedors de la història.

L’alumnat aprén a preparar bé el terreny per sembrar, seleccionar les millors llavors i tindre molta paciència per poder obtenir els fruits. Al mateix temps aprén com de complicat és aconseguir els objectius si no es fa una bona planificació i també entén que per obtenir beneficis personals i econòmics s’ha de tindre una bona organització i treballar de forma constant i bona per obtenir els resultats.

Sens dubte, l’horta aconsegueix que l’alumnat respecte, valore i entenga la importància de la terra i els seus fruits, obtenint així, no sols un benefici alimentari de primera qualitat, si no també un benefici personal.

FILOSOFIA DE L’ASSIGNATURA: TERRA, ÀNIMA I SOCIETAT.

L’alumnat cada vegada té menys contacte amb el medi en què viu, desconeix el voltant dels seus pobles o ciutats i els seus propis pobles i ciutats; ignora els oficis tradicionals i les oportunitats de futur que tenen i menyspreen la seua utilitat com a font de saber, benestar, cultura i benefici econòmic. Tanmateix, l’alumnat treballa conceptes i assignatures per separat i en moltes ocasions desconeix la utilitat d’interrelacionar els conceptes apresos i la utilitat que poden tenir.

L’assignatura d’emprenedoria que és “Horta, cultiu i gestió” ofereix l’oportunitat de què l’alumnat puga aplicar en el seu entorn allò que aprén a les aules, els conceptes apresos i les utilitats que poden tenir en la pràctica quotidiana.

El fet de crear unes arrels culturals permet els membres d’una comunitat tenir vincles comuns i maneres de relacionar-se més solidàries. També permet conéixer com aprofitar l’entorn en benefici propi i poder entendre’l per respectar-lo.

D’altra banda trobem que l’alumnat cada vegada percep d’una manera més uniforme el món en el que viu. L’era d’internet i les noves tecnologies ha imposat satisfer la curiositat quasi de manera exclusiva a través de la pantalla i la xarxa lliure. En cap cas menyspreem aquesta font de saber i comunicació mundial com a instrument per conéixer el món, però tot i això, no pot ser aquest l’únic mitjà a partir del qual s’extraga una visió objectiva de quin és el món, el país, ciutat o el poble on es viu.