L’horta escolar està ubicada a pocs minuts del Centre educatiu i és una de les aules més grans on el nostre alumnat aprén de forma pràctica i té contacte directe amb la terra.

La finalitat és proporcionar tot l’alumnat l’oportunitat de saber quin és el procés de plantació, creixement i cura de les plantes que cultivem.

L’assignatura s’emmarca dins de l’optativa “Emprenedoria” i permet l’alumnat seguir el procés del què és un autèntic emprenedor, perquè tal vegada, l’agricultor/a ha sigut un dels primers emprenedors de la història.

L’alumnat aprén a preparar bé el terreny per sembrar, seleccionar les millors llavors i tindre molta paciència per poder obtenir els fruits. Al mateix temps aprén com de complicat és aconseguir els objectius si no es fa una bona planificació i també entén que per obtenir beneficis personals i econòmics s’ha de tindre una bona organització i treballar de forma constant i bona per obtenir els resultats.

Sens dubte, l’horta aconsegueix que l’alumnat respecte, valore i entenga la importància de la terra i els seus fruits, obtenint així, no sols un benefici alimentari de primera qualitat, si no també un benefici personal.