innovación educativa

ONMAT no és un programa de matemàtiques més, es tracta d’un mètode que proposa una nova mirada; una perspectiva que permet treballar les matemàtiques de manera atractiva, viva i desafiadora.

ONMAT es presenta com una continuació d’una metodologia innovadora i viva, basada en les Intel·ligències Múltiples, que pretén fer a l’alumne protagonista del seu propi aprenentatge a través d’eines pedagògiques innovadores.

Tant en EntusiasMAT com en ONMAT, les matemàtiques es treballen de manera contextualitzada, és a dir, propera a la realitat dels alumnes. D’açò manera es converteixen en alguna cosa integrat en la seua vida diària, real, apassionant i estimulant.

ONMAT és una plataforma d’aprenentatge de matemàtiques integral per a l’ESO la meta principal de la qual és que els alumnes puguen desenvolupar de manera autònoma el seu itinerari d’aprenentatge, sempre amb l’objectiu de motivar-los i fer que el procés siga el més individualitzat possible a través d’un entorn digital dinàmic i amb multitud de recursos de tot tipus.

En ONMAT les matemàtiques estan dividides en steps, xicotetes unitats de contingut específic en les quals es treballen diferents activitats i que els alumnes han d’anar superant a poc a poc i al seu propi ritme.

Cada step de ONMAT està compost per múltiples i diferents activitats que permeten un aprenentatge transversal, integral i contextualitzat de les matemàtiques.

Aquest enfocament basat en el desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples permet treballar les matemàtiques des de diferents perspectives i donar les mateixes oportunitats a tots els alumnes

L’aula ja no és aquell espai en silenci en el qual un professor senta càtedra. L’aula moderna és flexible, cooperativa, polivalent i té més d’un espai d’aprenentatge. En ONMAT, l’alumnat treballa al seu ritme aquelles activitats que s’ha planificat o que el professor ha proposat.

Gràcies a la diversitat d’activitats, els alumnes poden treballar de manera autònoma i a través d’un itinerari personalitzat i flexible que el professor és un coach que guia.