L’Educació STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) és un model educatiu que defensa l’ensenyament dels coneixements de Matemàtiques, Ciències i Tecnologia de manera conjunta, resolent problemes tal com es fa en Enginyeria: mitjançant disseny i construcció d’objectes reals. Amb aquesta metodologia es fomenta l’adquisició i desenvolupament de competències en resolució de problemes, treball en equip, comunicació, autonomia i iniciativa personal, aprendre a aprendre i esperit emprenedor.

ROBÒTICA EDUCATIVA

La robòtica educativa permet desplegar aquest tipus d’aprenentatges STEM de manera natural, innovadora i atractiva per als estudiants.

PENSAMENT COMPUTACIONAL

La robòtica educativa implica el desenvolupament del pensament computacional. El pensament computacional inclou habilitats tals com modelar i descompondre un problema, processar dades, crear algorismes i generalitzar-los. A més, s’utilitza per a resoldre de forma algorítmica problemes de moltes disciplines, no solament científiques.

STEM PER ETAPES

  • Activitats de robòtica en l’etapa d’Infantil i Primària en sessions programades i explicades pels alumnes de Secundària.
  • Activitats conjuntes Infantil-Secundària en l’aula de tecnologia.
  • Activitats conjuntes Infantil-Secundària de pràctiques de laboratori.
  • Creació de apps. Participació en el Concurs de Programació de dispositius mòbils Android amb AppInventor, organitzat per la Universitat Politècnica de València en la seua seu d’Alcoi. (2n ESO, introducció. 3r d’ESO, participació)
  • Ús de la plataforma oberta Arduino que facilita l’ús de l’electrònica i la programació dels seus components. Aquests mateixos components els podem trobar en els diferents robots amb els quals comptem (Zowi, printbot evolution, mbot) i que governem amb l’eina de programació per blocs bitbloq. (3r i 4t d’ESO)
  • Utilització de Scratch com a eina per a aprendre a programar amb instruccions encaixant les peces com en un puzle, per a realitzar videojocs. (extraescolars, primària, 1r ESO)