En el nostre centre disposem d’un laboratori escolar completament equipat, on els alumnes tenen l’oportunitat d’experimentar i aprendre d’una manera pràctica i significativa.
El laboratori escolar té un gran valor educatiu, perquè a més de propiciar el desenvolupament d’habilitats i destreses en el maneig dels materials i substàncies, permet mantindre en l’alumnat i en els docents l’esperit de la investigació, així com la pràctica d’actituds i valors en el treball en equip. En el laboratori l’alumnat podrà comprovar els coneixements teòrics amb demostracions tangibles que ajuden a relacionar les classes amb el món real a més de donar-los un enfocament atractiu.
En resum, el nostre laboratori escolar és un espai on la curiositat es convertix en descobriment, on la teoria cobra vida a través de la pràctica i on l’alumnat es prepara per a un futur ple de possibilitats.