El laboratori escolar és l’espai educatiu on és possible reproduir fenòmens naturals de manera que es puguen controlar determinats aspectes (experimentació): és a dir, en ell es poden dur a terme activitats experimentals, ja que els materials i l’equip que s’utilitzen tenen les condicions que ho permeten. El laboratori escolar té un gran valor educatiu, perquè a més de propiciar el desenvolupament d’habilitats i destreses en el maneig dels materials i substàncies, permet mantindre en l’alumnat i en els docents l’esperit de la investigació, així com la pràctica d’actituds i valors en el treball individual en equip en ell els alumnes podran comprovar els coneixements teòrics amb demostracions tangibles que ajuden l’alumne a relacionar les classes amb el món real a més de donar-los un enfocament atractiu.