“Per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures”

Rosa Luxemburgo

La finalitat del Pla d’Igualtat i Convivència és afavorir propostes educatives que ens ajuden a aconseguir la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i la llibertat, dins dels principis democràtics de convivència i d’igualtat.

El Pla d’Igualtat del Centre aposta per:

  1. Educació emocional afectiu-sexual.
  2. Detenció de la violència de gènere.
  3. Identitat de gènere i diversitat sexual.
  4. Coeducació i socialització diferencial.
  5. Llenguatge i espais inclusius.
  6. Inclusió de les dones en els continguts.

Com ho fem?

  • LA PRESTATGERIA VIOLETA, secció de la biblioteca del centre, amb llibres d’autoria femenina, que ajuden l’alumnat i famílies a construir una societat lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència. 
  • TALLERS DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I D’EDUCACIÓ AFECTIU-SEXUAL, impartits per agents externs especialitzats.
  • ACTIVITATS RELACIONADES AMB DIES ASSENYALATS, 25 de Novembre (Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència Contra les Dones), 8 de Març (Dia Internacional de la Dona), 15 de Maig (Dia Internacional de les Famílies).