innovación educativa

 • Donar oportunitats als alumnes.
 • Respectar la diferència.
 • Arribar a les competències bàsiques.

Expliquem les matemàtiques amb:

 • Exemples reals i propers als alumnes
 • amb aprenentatge significatiu.

Tots els conceptes matemàtics es poden aprendre des de les edats més primerenques per a assumir-los a poc a poc.

Exemple: Comencem a introduir «les funcions» amb la màquina màgica als 4 anys

EMAT és:

 • Treball cooperatiu.
 • Aprenentatge deductiu.
 • Manipulació.
 • Joc.

En Infantil aprenem:

 • Estadística amb les fruites.
 • Càlcul mental amb els poals numèrics.
 • Geometria amb les gomes elàstiques.

En Primària aprenem:

 • A restar amb pals de gelats.
 • A solucionar problemes amb les Històries per a pensar.
 • L’atzar amb els Jocs de poals.

Els escacs és un meravellós gimnàs mental perfecte perquè els xiquets desenvolupen el pensament. A més, fomenta valors i habilitats socials. Escacs en l’Aula és un mètode plantejat des de les Intel·ligències Múltiples, alguna cosa que ha permès enriquir amb diferents estratègies un joc mil·lenari apassionant perquè xiquets des de 3 anys puguen comprendre-ho.

El programa s’emmarca dins de l’Ensenyament per a la comprensió. Els seus objectius principals són que els alumnes aprenguen a utilitzar els seus recursos per a resoldre problemes i que interactuen amb el món que els envolta de manera solvent.

Els escacs fomenta la concentració, l’atenció, la memòria i l’anàlisi: funciona com un gimnàs en el qual els xiquets exerciten diferents habilitats mentals. A més, potencia la competència matemàtica.