El domini de l’anglés com a llengua estrangera és fonamental per a la formació de l’alumnat. Conscients que l’adquisició de l’anglés de manera natural és complicada pel context social i cultural en el qual vivim, el Centre posa tots els mitjans necessaris perquè l’alumnat aconseguisca fer immersió lingüística en les hores que l’assignatura s’imparteix.

Mitjançant tècniques de treball individual i cooperatiu, jocs d’aprenentatge, tècniques d’escolta activa i expressió oral, atenció per dos professors a l’aula i l’aportació dels auxiliars de conversa; pretenem que l’alumnat aconseguisca una competència lingüística en les quatre destreses: comprensió oral, expressió i interacció oral, comprensió escrita i expressió escrita, a més del coneixement de la llengua.

Tots els cursos compten amb auxiliars natius de parla anglesa que reforcen i acompanyen els aprenentatges de l’aula.

Pensem que les nostres famílies són essencials en el nostre centre i, és per això que comptem amb la implicació d’elles en la realització d’activitats recomanades pel centre per a crear hàbits de relació amb l’anglés. Només així es pot aconseguir immersió lingüística.

Per això, la col·laboració i ajuda des de casa és molt important per a familiaritzar a l’alumnat amb la llengua, facilitant el visionat de sèries infantils i juvenils en anglés, així com lectures.

Ens proposem, a més, que els/les alumnes quan acaben 4t d’ESO tinguen les competències adquirides necessàries per a aconseguir un nivell B1 i, com a mínim, un A2.