Tota persona posseeix diverses intel·ligències, algunes més desenvolupades que unes altres. Conèixer aquesta heterogeneïtat, saber que no tots aprenen de la mateixa manera ni al mateix temps, és fonamental per a una educació de qualitat. En acceptar la diferència, es pot ensenyar a cada alumne partint de les seues possibilitats, facilitant el desenvolupament òptim de les seues capacitats.

La nostra aposta per la innovació educativa és per a aconseguir un objectiu clar: que l’alumne siga el principal protagonista del seu aprenentatge, de manera que quan aprèn sàpiga adaptar-ho a qualsevol situació, per diferent que siga.

Aquest aprenentatge reconeix les Intel·ligències Múltiples dels alumnes i els ofereix oportunitats per a desenvolupar-les i aplicar els coneixements i destreses adquirides. D’aquesta manera es permet una adequada atenció a la diversitat des d’un punt de vista inclusiu.

Treballar des de les Intel·ligències Múltiples és fonamental per a oferir als alumnes les eines necessàries que els permeten aprendre desenvolupant les seues capacitats i competències i connectar els seus interessos amb els continguts curriculars.

L’objectiu del C. La Milagrosa és aconseguir que els alumnes comprenguen i siguen capaços d’usar activament el coneixement adquirit en la vida quotidiana, al mateix temps que generar noves inquietuds que els porten a aprofundir i ampliar els seus coneixements per a millorar la societat que els ha tocat viure. Es tracta, en definitiva, de crear una escola capaç de transmetre un aprenentatge per a la vida.