Pablo Corbellas Aparicio (l’Olleria 1977-2004) fou professor d’Educació Física del nostre Centre durant cinc anys. Professor vital, encoratjador, profundament amistós i admirable, Pablo transmetia en el quefer quotidià l’estima per una professió vocacional. L’interés perquè l’alumnat aprenguera anava més enllà de la faceta educativa i junt a les seues ensenyances en l’àrea d’educació física, Pablo irradiava estima per les coses més senzilles que ens ofereix la vida. Amant de la bella literatura, descobridor dels detalls amagats de la natura, coneixedor dels encants de la vida i caminant insaciable del món, Pablo era molt més que un mestre, era un exemple a seguir en si mateix. Amb la seua actitud transmetia a l’alumnat valors indispensables per a créixer com a persones, on la voluntat i l’esforç permetien superar qualsevol obstacle, on l’amistat era símbol d’ajut, on el sentiment i l’estima aconseguien trencar barreres i on la imaginació i el coneixement aconseguien que allò impossible, fora un somni que permetera viure, encara que fos per un moment, una realitat.

Col·laborador i cooperatiu, ensenyava els seus alumnes, que treballant en equip i enllaçant forces, s’aconseguien les metes. Animava amb la seua curiositat a interessar-se per aprendre i aconseguia amb el seu exemple, que l’alumnat volguera aprendre per millorar com a persona i acadèmicament.

Un professor i una persona úniques, que amb les seues qualitats personals i professionals, viu a les nostres vides, i es present al nostre Centre.

En 2014, la família de Pablo Corbellas Aparacio, coneixedora de l’estima que té el CC La Milagrosa per la seua persona, ofereix de forma altruista dos Reconeixements per a l’alumnat del nostre Centre. Per a poder optar a estos Reconeixements, valorats en 300 euros per a Primària i 400 per a Secundària.

Cal assenyalar que el Reconeixement té una finalitat integradora i que intenta reconèixer un conjunt de valors esportius, personals i acadèmics de l’alumnat que són els següents:

a) L’esport ha sigut considerat tradicionalment un mitjà apropiat per aconseguir valors de desenvolupament físic, mental, emocional i social. A més, l’esport amb ajuda de l’esforç permet aconseguir hàbits saludables, voluntat de superació i aportar valors inclusius.

b) Els valors personals són fonamentals per poder créixer com a persones, valorar l’entorn i la societat en la que vivim. Qualitats com l’amistat, la voluntat, la fortalesa, la cooperació, la solidaritat, l’estima, la curiositat, el respecte, reconèixer la diversitat, la senzillesa, l’autoestima, la sensibilitat i l’esforç, fan que les persones siguem empàtiques amb el nostre entorn i ens preocupem per millorar-lo, aportant així part de la nostra vida a enriquir la vida dels altres.

c) Finalment, l’obtenció de bons resultats acadèmics, ha d’estar combinada amb el valors esportius i personals.
Les bases del Reconeixement estan en este document.