labo

El laboratori escolar és l’espai educatiu on és possible reproduir fenòmens naturals de manera que es puguen controlar determinats aspectes (experimentació): és a dir, en ell es poden portar a terme activitats experimentals, ja que els materials i l´equip que s’utilitza té les condicions que ho permeten. El laboratori escolar té un gran valor educatiu, ja que a més de permetre desenvolupar habilitats i destreses en el manipulació dels materials i susbtàncies, permet mantindre en l’alumnat i en els docents l’esperit d’investigació. Així mateix, tambè es fomenta la pràctica d’actituds i valors, el treball individual i en equip. L’alumne pot comprovar tant el coneixement teòric com les demostracions tangibles que l’ajuden a relacionar las classe amb el món real a més de donar un enfocament atractiu.