El Pla d’Igualtat del Centre aposta per:
1.- Educació emocional afectiva-sexual.
2.- Detenció de la violència de gènere.
3.- Identitat de gènere i diversitat sexual.
4.- Coeducació i socialització diferencial.
5.- Llenguatge i espais inclusius.
6.- Inclusió de les dones en els continguts.